Заместник областният управител на Хасково Митко Петров свика заседание на областната епизоотична комисия, във връзка със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ.


Днес заместник областният управител на Хасково Митко Петров свика заседание на областната епизоотична комисия, във връзка със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ.

Заповедта е издадена на база необходимостта от извършване на проверки на всички лични стопанства за отглеждане на свине, чиито собственици са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция след извършено доброволно клане на прасета във връзка с Африканската чума. Областна епизоотична комисия взе решение със заповед на областния управител на област Хасково да бъдат инициирани заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се дискутират проблемите и да се организират проверки за наличния на стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявления за регистрация.

Директорат на ОДБХ Хасково д-р Илиев докладва, че към момента за регистрация в ОДБХ Хасково са постъпили 118 заявления за регистрация на стопанства тип заден двор, от които 78 са получили разрешение, а останали все още са в процедура.

По време на заседанието стана ясно още, че разяснителна кампания във връзка с регистрацията на животни, организирана от областния управител на Хасково и ОДБХ е преминала във всички общини.