Заместник-областният управител на Хасково Митко Петров бе гост на официалното откриване на обектите по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково.


Заместник-областният управител на Хасково Митко Петров бе гост на официалното откриване на обектите по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково.

Тържественото откриване днес се състоя пред сградата на новия Дневен център за деца с увреждания и техните семейства. Заместник-областният управител на Хасково Митко Петров, заедно с кмета на община Хасково Станислав Дечев и управителя на Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства Невена Желязкова, прерязаха лентата на новите социални центрове в град Хасково. На церемонията присъстваха още зам.-кметовете на община Хасково Мария Вълчева и Динко Тенев, секретарят на община Хасково Пламен Лечев, представители на социални институции от града, на фирмата-изпълнител на проекта, на социални заведения от общината, гости и потребители. Тържествен водосвет на церемонията отслужи отец Антоний.

В рамките на проекта в град Хасково е изградена социална инфраструктура с подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид социални услуги, а именно:

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет от 30 потребители за целодневна грижа и 60 потребители за почасови услугим, в които се предоставя комплекс от услуги за стимулиране развитието на децата, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация.

Ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, с капацитет от 8 потребители.

Разширение на съществуващ Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с откриване на Център за спешен прием.