През последното денонощие са взети 56 проби за наличие на коронавирусна инфекция на територията на област Хасково.


През последното денонощие са взети 56 проби за наличие на коронавирусна инфекция на територията на област Хасково.

Три от тях са на персонал от МБАЛ Хасково и три на пациенти от същата болница. Една от пробите на пациенти е контролна на 39-годишна жена, интубирана в ОАИЛ, тя остава положителна. Останалите пет проби са отчели отрицателен резултат.

Тридесет и една от пробите са взети от персонал на Дома за медико-социални грижи за деца в Хасково.

Пет проби са взети от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост-Димитровград.

Седем проби са взети от Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик-Димитровград.

И седем проби са взети на контактни лица на последния установен случай с COVID 19 от хасковска област.

Резултатите им все още се обработват.