През последното денонощие на територията на област Хасково са взети 105 проби за наличие на коронавирусна инфекция.


През последното денонощие на територията на област Хасково са взети 105 проби за наличие на коронавирусна инфекция.

104 от тях са взети от РЗИ Хасково на персонал и пациенти от Центъра за грижи за хора с увреждания-лица с психически разстройства - с.Радовец, общ.Тополовград.

1 проба е взета на пациент от МБАЛ Хасково. Пробата е изследвана и е дала отрицателен резултат.

Отрицателни са и 30-те проби взети от социални центрове в Димитровград.