Работна среща по плана за подобряване безопасността на движението по пътищата свика днес областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова


Работна среща по плана за подобряване безопасността на движението по пътищата свика днес областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова. Тя бе инициирана по повод получени писма от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Областна дирекция на МВР – Хасково. На срещата присъстваха заместник-председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Анжелина Тотева, директорът на Областна дирекция на МВР – Хасково ст. комисар Ангел Цанков, директорът на Областно пътно управление - Хасково Радостин Ламбрев и ръководителят на Метеорологична обсерватория – гр. Хасково Спас Александров.
Тема на заседанието бе подобряване на пътната безопасност на територията на областта, с фокус върху проблемните участъци на автомагистрала „Марица“ и на участъци от Републиканската пътна мрежа. На заседанието бе взето решение, в срок до 15 май 2020 година, органите на Пътна полиция Хасково съвместно с представители на Областно пътно управление - Хасково да изготвят доклад за проблемните участъци на територията на АМ „Марица“.
Също така бе обсъдено, с цел подобряване безопасността на движението по пътищата, на различни проблемни участъци от магистралата на територията на областта да бъдат поставени Интелигентни транспортни системи. Те ще предоставят актуална информация за пътната обстановка, наличие на мъгли или друг тип предпоставки, които биха застрашили шофьорите на пътя.
Обсъдена бе и организацията на буферния паркинг, позициониран на територията на бившето военно летище Узунджово. Бяха отчетени добрата организация и резултатите, които паркингът като временно решение даде за намаляване предпоставките за пътнотранспортни произшествия на автомагистрала „Марица“.