Областният управител на област Хасково препоръча да се създаде организация за набиране на доброволци на територията на всяка община.


Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова се обърна към всички кметове на общините в областта с препоръка да предприемат действия по създаването на организация за набиране на доброволци на територията на всяка община.

Целта е общините да имат готов регистър с доброволци, които да подпомагат дейността на общинските администрации в извършването на различни дейности, подкрепящи хора в нужда, за да се ограничи максимално движението на уязвимите групи в условията на пандемия.