Заповед на министъра на здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка