Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова посетиха три общини от хасковска област.


Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова се срещнаха с директори, учители, социални партньори и местната управа от Симеоновград, Свиленград и Димитровград. На работните срещи присъстваха още народните представители Георги Станков и Евгения Ангелова, началникът на регионалното образованието Христина Боева, заместник-областният управител Митко Петров и кметовете на населените места.

Тема на разговора бяха основните правителствените политики и проектите в ресора за качеството на образованието и насърчаване на образователната система. Акцент в Симеоновград бяха поставени върху основните предизвикателства, които изискват по-тясно взаимодействие между държавните институции и местната власт, а именно Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, чрез който се организира и регулярен обмен на информация между ангажираните институции и координиране на техните действия.

Преподавателите на началните училища имаха въпроси, свързани и с предстоящото външно оценяване след четвърти клас чрез диктовка. Министърът на образованието ги успокои, че оценяването ще бъде чрез диктор с ясна дикция, за да бъдат постави всички четвъртокласници при равни условия. Целта на този механизъм е да предостави реални резултати. Началникът на регионалното образованието Христина Боева уведоми учителите, че до две седмици ще бъде предоставен и примерен вариант на диктовка.

В Свиленград пред министъра бяха представени извънкласните дейности, чрез които се развиват и обогатяват компетенциите на учениците. Тема на разговорите с учителите бе и необходимостта от модернизирането процеса на учение и навлизането на интердисциплинарно обучение за преподаване. , Министърът посочи, че все по-често на днешните ученици ще им се налага да сменят професии и затова освен знания, трябва да умеят да обработват и анализират информация и да се учат постоянно, за да овладяват новите професии. Министър Вълчев апелира учителите да обменят добрите практики помежду си.

Обхваната бе и темата за разширяване на познанията на учениците в различни сфери като целта е да се увеличи приема в професионално образование и в профили и професии, свързани с математиката, техниката, природните науки, т.е. повече технически гимназии и повече профили в тези области.

В Димитровград бяха проведени разговори с представителите на 7-те планетариума в страната, които се бяха събрали в астрономическата обсерватория „Джордано Бруно“. Там бяха коментирани идеи за провеждането на повече учебни часове и занимания по интереси в обсерваториите на ученици от цялата страна по модела на уроците в музеи, театри, библиотеки и БАН. В ОУ „П. Славейков“ в Димитровград министърът разказаха се за добри практики и иновативни подходи, които се прилагат. Учителите представиха как провеждат проектно-базирано екологично обучение. Преподаватели показаха и как се организират интердисциплинарни уроци по география и български език чрез „Виртуална пясъчна кутия“, заредена с кинетичен пясък. В училището има и занимания по роботика. Министърът посети и Професионалната гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", където се извършва основен ремонт с близо 900 000 лева от МОН.