Указания във връзка с превенцията на африканската чума по свинете от заседание на Областната епизоотична комисия


Във връзка с проведено заседание на Централния епизоотичен съвет с председател вицепремиера Томислав Дончев и взетите решения, Областният управител на област Хасково даде указания в 20 км.зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването африканска чума по свинете на територията на други области на страната.
Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Южна България е 2 август 2019г. След изтичане на срока се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган- Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл.139 от Закона за ветеринарномедицинска дейност, пише още в указанията на Централния епизоотичен съвет.
По време на заседанието на Областната епизооотична комисия Областният управител на Хасково Станислав Дечев разпореди екипи на ОДБХ и полицията, съвместно с кметовете на населени места да проведат незабавни срещи по селата с хората, за да им разяснят мярката и да препоръчат на стопаните да изпълнят указанията.
На територията на Хасковска област има една индустриална ферма. Тя се намира в с.Клокотница. 20 километровата зона, за която важи мярката обхваща населените места: гр. Хасково, с.Николово, с.Козлец
с.Гълъбец,с.Тракиец,с.Текето,с.Конуш,с.Въгларово
с.Мандра,с.Орлово,с.Войводово,с.Книжовник
с.Манастир,с.Стамболийски,с.Стойково,с.Подкрепа
с.Узунджово,с.Нова Надежда,с.Александрово
с.Любеново,с.Гарваново,с.Клокотница,с.Малево
Община Димитровград:
гр.Димитровград,с.Ябълково,гр.Меричлери
с.Крепост,с.Горски извор,с.Добрич,с.Радиево
с.Черногорово,с.Брод,с.Скобелево,с.Сталево
с.Злато поле,с.Крум,с.Каснаково,с.Върбица
с.Бодрово,с.Воден,с.Голямо Асеново
с.Долно Белево,с.Бряст,с.Здравец,с.Длъгнево
с.Малко Асеново,с.Великан,с.Светлина
Община Минерални бани:
Минерални бани,с.Сусам,с.Татарево,с.Брястово
с.Спахиево,с.Сираково
Област Пловдив:
с.Воден,с.Езерово,с.Караджалово
Област Стара Загора:
с.Златна ливада
с.Целина
На заседание на Областна епизоотична комисия в област Ямбол е определена 20 км. зона около свинекомплекс „СиС“ ООД, гр. Елхово. В Тази зона попадат и населени места от община Тополовград, област Хасково. С писмо областният управител на Хасково е информиран за наложените мерки в съседния регион. Населените места са: гр.Тополовград,с.Синапово,с.Капитан Петко Войвода
с.Чукарово,с.Орешник,с.Мрамор,с.Доброселец
с.Княжево,с.Устрем,с.Срем