Областният управител на Хасково Станислав Дечев разпореди превантивни мерки срещу заболяването Африканска чума по свинете


Областната епизоотична комисия бе свикана днес по заповед на областния управител на Хасково Станислав Дечев.

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и взето решение на Епизоотична комисия във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/, областният управител издаде заповед, в която нарежда:

 

  1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  набележат конкретни мерки за неразпространение заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/.
  2. Кметовете на населените места да извършат инвентаризация на свинете, отглеждани в личните стопанства на територията на населеното място.
  3. Органите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Агенция „Митници" в рамките на своята компетентност да извършват проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на Република България за нарушения. Откритите суровини и храни, включващи в състава си свинско месо, да се изземват и предават за унищожаване, съгласно нормативните изисквания.
  4. Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства превозващи дивеч, живи животни, птици и фуражи. При проверките да се изискват документите, съпровождащи пратката и да се следи за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспортиране и на фуражните забрани, определени в правото на ЕС.
  5. При установяване или получаване на сигнали за умрели прасета (диви и домашни) да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари, на             територия, на която са  намерени труповете на животните. В съответните населени места следва кметовете да определят места за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците. 
  6. В случаи на нерегламентирано въвеждане и транспортиране на дивеч, живи животни или суровини и храни от животински произход на територията на областта, да бъдат уведомени общинските ветеринарни лекари.
  7. Органите на АПИ да организират почистването на пътни отбивки, паркинги и на места за почивка на пътуващите. В съответните населени места, кметовете да определят места за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците.
  8. При изпълнение на мерките органите на МВР да оказват съдействие на служителите от БАБХ.

В срок  до 22.07.2019г. кметовете на общини да изпратят писмено уведомление за изпълнение на набелязаните мерки.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете на общини и всички членове на Областна епизоотична комисия.

Контрола по изпълнение на настоящата заповед е възложен на  д-р Стефка Здравкова  – заместник областен управител на област Хасково.

 

Днес Министерството на Министерство на земеделието, храните и горите подготви клип с информация за заболяването, застрашаващо дивите и домашни прасета на територията на България.

https://www.youtube.com/watch?v=mIreHMLjbWI