Читалищна среща "Заедно сме" организира областният управител Станислав Дечев в с.Стамболийски


Областният управител на област Хасково Станислав Дечев и читалищното настоятелство на НЧ“Св.Св.Кирил и Методий“ в Стамболийски  организираха читалищна среща на самодейните групи и състави за етнографски фолклор –„Заедно сме“. Празникът е в изпълнение на Комуникационната стратегия на Министерски съвет на Република България за Европейския съюз по приоритет: “Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към Европейските ценности“. 

         Пред членовете на читалищното настоятелство и участниците в групата за автентичен фолклор в Стамболийски кметът на селото Славчо Стефанов благодари на Областния управител за грижата към местните хора, към съхраняването на просветните институции по малките населени места и за съдействието за организиране на празниците в тях.

„При планирането на тези срещи на автентичния фолклор и традиции, за мен нямаше никакво колебание, че една от тях трябва да е именно тук – в Стамболийски. Защото именно тук могат да се видят на едно място традициите на няколко етноса и да се покаже нагледно как в мир и разбирателство живеят различни хора, с различни културни традиции и обичаи, но с общи идеи за бъдещето. Затова днес искам да бъдем заедно, така както се нарича и нашата среща- „Заедно сме…“ и да си припомним едни от най-характерните за този край обичаи и традиции. Не на последно място искам да благодаря на кмета на селото и на читалищното настоятелство, за организацията и за това, че благодарение на Вашата работа, се съхранява най-ценното наследство, което имате- духовността“, каза при откриване на празника Областният управител Станислав Дечев.