Областният управител председателства заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково


Държавният план-прием за учебната 2019/2020 г. бе утвърден днес на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково с председател областния управител Станислав Дечев. 1961 ученици завършват 7 клас през тази учебна година. Те са със 101 повече в сравнение с мината година. За тях училищата са заявили прием в 33 профилирани и 48 професионални паралелки, съобщи по време на представянето на план-приема началникът на РУО Хасково Христина Боева. За сравнение през миналата година училищата в Хасковска област са заявили 85 паралелки, а реално реализираните са 70. План-приемът за 2019/2020 учебна година предстои да бъде утвърден от МОН.