Новия план-прием обсъди Комисията по заетост към Областния съвет за развитие


Държавният план прием в 8 клас за учебната 2019/2020 г. в професионалните и профилираните гимназии, средните и обединените училища обсъдиха на предварителна работна среща днес членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Хасково. Заседанието беше председателствано от областния управител на Хасково Станислав Дечев, а в работа му участваха началникът на РУО Хасково Христина Боева, заместник областният управител д-р Стефка Здравкова, началникът на Агенцията по заетостта, шефовете на бюрата по труда от областта, представители на КРИБ и ХТПП, на синдикатите, директори на училища и експерти от РУО.
„Динамичното икономическо развитие на област Хасково ни подтиква да работим гъвкаво и да съобразим план-приема на ученици в средните училища с нуждите и очакванията на бизнеса“, каза при откриването на работната среща Станислав Дечев. Областният управител на Хасково за пореден  път подчерта, че професионалното образование е приоритет, а реализацията на кадри в местния бизнес ще бъде гарантирана само, ако подготовката им е адекватна на икономическата среда в региона. План-приемът за новата учебна година трябва да бъде съобразен с приоритетите за развитие на областта, обобощи областният управител на Хасково Станислав Дечев.
„Това е предварителна среща, на която представяме фактическото състояние на пазара на труда и на образователната система в този момент. Предстои допълнително да обсъдим детайлите и да направим такъв прием на децата след 7 клас, който ще удовлетвори учениците, родителите им и бизнеса“, обобощи началникът на РУО Хасково Христина Боева.