Областният управител на Хасково Станислав Дечев обяви резултатите от благотворителната кампания „За повече деца в България“


5890,70 лв. са събрани от Коледната благотворителна кампания на Областния управител на Хасково и фондация „Искам бебе“. Средствата бяха дарени от стотици хора по време на Коледния благотворителен базар и Коледния прием на Областния управител в подкрепа на каузата „За повече деца в България“. Днес Станислав Дечев съобщи, че сумата вече е преведена по сметка на Фондация. Кандидатстващите двойки трябва да отговарят на следните критерии, определени от „Искам бебе“:
- Кандидатстващата двойка да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на област Хасково за последните две години, преди датата на кандидатстване по съвместната инициатива на Областна администрация Хасково и Фондация „Искам бебе” – „За повече деца в България“.
- Кандидатите да не са поставени под запрещение, както и не са в кръвно родство по права линия или по съребрена линия до четвърта степен помежду си.
- Възраст на жената: от 20 г. до 43 г. ако извършва процедура със собствен генетичен материал и до 45 г. с донорски генетичен материал
- Налице е доказана причина за стерилитет - тубарен фактор, намален брой сперматозоиди и др. доказани с медицински документи
- Двойката е кандидатствала и изчерпала 4 ин витро процедури, финансирани от държавата чрез Център за асистирана репродукция (ЦАР);
- Двойката не подлежи на финансиране от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР);
В края на месеца ще бъдат обавени и сроковете за кандидатстване, а по-късно ще бъде изтеглен и жребият, който ще определи двойката/двойките, които ще бъдат финансирани за ин-витро процедури. Областният управител Станислав Дечев благодари на всички дарители и изрази увереност, че след успешната кампания през 2018 година и през тази година ще има отново позитивни резултати. Както знаете, през миналата година, благодарение на тази кампания, в Любимец се родиха две бебета – близначките Стиляна и Лиляна.

Нели Вълканова