Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


 

Председател:

Д-р Стефка Здравкова  - Oбластен управител на Област Хасково

Заместник - председател:

Старши комисар Ангел Цанков - Директор на ОД МВР Хасково

Секретар:

Димка Иванова -  Старши експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

 1. Главен инспектор Димо Чобанов – ВПД Началник на сектор „Пътна полиция“ - ОД МВР Хасково

 2. Антон Ставрев – Началник на ОО „Автомобилна администрация“ - Хасково

 3. Д-р Петя Радева - Директор на Център за спешна медицинска помощ - Хасково

 4. Д-р Иван Александров – Началник на отдел ПБПЗ в РЗИ - Хасково

 5. Инж. Венета Стойчева – Главен специалист в Областен съвет на БЧК - Хасково

 6. Инж. Златко Янков – Старши експерт в отдел ИРД при ОПУ - Хасково

 7. Павлина Попова – Старши експерт по организация на средното образование в РУО - Хасково

 8. Велин Балкански – Заместник - кмет на община Хасково

 9. Пламен Димов – Главен експерт в дирекция ОССДСОМП в община Димитровград

 10. Красимира Спасова – Главен специалист ОМП в община Харманли

 11. Марем Черибашлъ – Заместник - кмет на община Стамболово

 12. Мехмедали Мехмедали – Младши експерт в община Минерални бани

 13. Петър Димитров – Технически сътрудник „Охрана, язовири и обществен ред“ в община Любимец

 14. Кольо Караиванов/ Веселин Димитров – Служители в община Симеоновград

 15. Митко Димитров – Главен експерт „Транспорт“ в община Тополовград

 16. Златка Петкова – Старши специалист в община Маджарово

 17. Димитър Бакърджиев – Старши инспектор - „Контрол по общинските наредби“ в община Свиленград

 18. Виолета Недялкова – Директор на Дирекция „Строителство и инвестиции“ в община Ивайловград

 19. Григор Щилянов – Представител на Национална транспортна камара Пловдив

 20. Митко Полихронов – Представител на Корпорация на автомобилните превозвачи

 21. Малина Славова – Председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила“

 22. Ангел Янков – СБА - клон Хасково

 23. Катя Демирева – Директор на ОП „Младежки център“ - Хасково

 24. Николай Грудев - Председател на Съюза на българските журналисти – Хасково

 25. Делян Аврамов – Репортер във вестник „Хасковска Марица“

 26. Мария Ламбова – Редактор в Телевизия eТВ

 27. Красимира Славова – Редактор в HASKOVO.NET

 28. Димитър Иванов – Кореспондент на NOVA за Област Хасково

 29. Мария Георгиева - Кореспондент на bTV за Област Хасково

 30. Живка Тодорова - Редактор в ДАРИК ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 1/02.10.2019 год. от проведено заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ОБОБЩЕН ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково м. януари 2019 г. – м. август 2019 г

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 02.10.2019 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-101/24.09.2019 год. и писмо с изх. № РД-21-535/27.08.2019 год. на Областния управител на област Хасково

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2018 – м. юни 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 1/20.06.2018 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.06.2018 год., съгласно изх.писмо с № РД-13-58/11.06.2018 год. и и писмо с изх. № РД-21-241-(22)/11.06.2018 г. на Областния управител на област Хасково.

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода м.  януари 2017 – м. юни 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1/28.06.2017 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ДНЕВЕН РЕД за заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на Област Хасково на 20.09.2016 год., съгласно изх.писмо с № РД-21-515/13.09.2016 год. и Заповед за определяне на членовете й №РД-14-35/ 13.09.2016 г. на Областния управител

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Хасково и изпълнените задачи за периода 2015 -2016 г. в съответствие с одобрената с Решение на № 946 от 22 декември 2011 г. на Министерския съвет на Република България „Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г.”

ПРОТОКОЛ № 1/20.09.2016 год. от проведено  заседание на Областната комисия за безопасност на движение по пътищата на област Хасково

ПРОТОКОЛ № 2/11.11.2013 г. от проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата на област Хасково

ПЛАН – ГРАФИК НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  2013 ГОДИНА

ДОКЛАД за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнените задачи за 2012 г. в съответствие с Плана за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Хасково за периода 2012-2013 година