Показване 1 - 16 от 16
#Заглавие
 
1Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния щаб при различни ситуации
2Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
3Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
4Областен съвет по условия на труд
5Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
6Областен съвет за сигурност
7Областна комисия за обществен ред и сигурност
8Областен пандемичен щаб (регионален щаб за борба с ОРЗ и грип) на област Хасково
9Регионален пандемичен комитет на област Хасково
10Комисия по заетост към областния съвет за развитие
11Областен съвет за тристранно сътрудничество
12Областен съвет за развитие на Област Хасково
13Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
14Областна комисия “Военни паметници”
15Областна комисия по транспорта
16Областна епизоотична комисия