Плащания по сключени договори

 

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 14 от ЗОП за датата, основанието и размера на извършените плащания по договори за обществени поръчки

 

 

4. Договор АСД-04-42/20.11.2015г. с предмет: „ Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево, област Хасково.

 

 

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

 

1.

 

10.12.2015г.

 

Фактура № 1000003105/23.11.2015г.

 

93529.61 лв.

 

 

3. Договор АСД-04-36/28.07.2015г. с предмет: „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево“ и КПП „Капитан Петко Войвода“, област Хасково“ сключен с „Волф Милениум“ ООД – Хасково.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

09.10.2015г.

Фактура № 1000001688/01.10.2015г.

8870,40 лв.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

2.

15.12.2015г.

Фактура № 1000001700/24.11.2015г.

7539,22 лв.

 

 

2.Договор № АСД-04-32/12.06.2014, за услуга с предмет «Осигуряване на публичност по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Областна администрация Хасково”, съгласно договор рег. № А13-22-41/10.05.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен   капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”с изпълнител ”ЗАЕДНО ХАСКОВО” ЕООД

 

 

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

05.08.2014 г.

Ф-ра №1000000451/30.07.2014г.

1 290,00 лв. - авансово

2.

25.11.2014г.

Ф-ра №1000000455/03.09.2014 г.

1 190,00 лв.

 

3.

09.02.2015 г.

Ф-ра №1000000486/05.02.2015 г.

100,00 лв.

 

 

 

 

1. Договор №АСД-04-10/07.02.2014г. с предмет: „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево“ и КПП „Капитан Петко Вайвода“, област Хасково за срок от 2 години“ сключен с „Волф Милениум“ ООД – Хасково.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

15.10.2014г.

Фактура № 1000001570/02.10.2014г.

30374,40 лв.

2.

15.10.2014г.

Фактура № 1000001571/02.10.2014г.

25437,02 лв.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

05.03.2015г.

Фактура № 1000001598/06.01.2015г.

30374,40 лв.

2.

05.03.2015г.

Фактура № 1000001599/06.01.2015г.

25437,02 лв.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

08.05.2015г.

Фактура № 1000001627/01.04.2015г.

30374,40 лв.

2.

08.05.2015г.

Фактура № 1000001628/01.04.2015г.

25437,02 лв.

 

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

09.10.2015г.

Фактура № 1000001659/02.07.2015г.

31640.00 лв.

2.

09.10.2015г.

Фактура № 1000001660/02.07.2015г.

25437.02 лв.

3.

09.10.2015г.

Фактура № 1000001687/01.10.2015г.

30374.40 лв.

4.

09.10.2015г.

Фактура № 1000001688/01.10.2015г.

25437.02 лв.

Дата на извършено плащане

Основание на плащането

Размер на плащането

1.

15.12.2015г.

Фактура № 1000001699/24.11.2015г.

18321.06 лв.

2.

15.12.2015г.

Фактура № 1000001700/24.11.2015г.

15342.98 лв.

Информация за възстановени гаранции  по договори за обществени поръчки

 

Договор

Дата

Основание за възстановяване на гаранцията

Размер

1.

Договор № АСД-04-10 от 07.02.2014г. с предмет  „Предоставяне на услуга по цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП „Капитан Андреево“ и КПП „Капитан Петко Вайвода“, област Хасково“

27.11.2015г.

Възстановена  гаранция за изпълнение на договор.

9376.74 лв.