Настаняване под наем в държавни жилища, ателиета и гаражи


Правно основание: Чл.22 от ЗДС и чл.21 – 29 от ППЗДС
Срок: от 30 до 45 дни
Цена: безплатно
Необходими документи:

  • Молба свободен текст;
  • Копие от трудов договор или Заповед за встъпване в служебно правоотношение със съответното ведомство;
  • Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние и наличието на условията по чл.22 от ППЗДС;
  • Удостоверение от ТДД за декларирани имоти;
  • Удостоверение от службата по вписвания - за притежание на собствен имот.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи