Предстоящи събития на 4 юни, 2015 г.


- Съвместно мероприятие на Екипът на Програма „Достъп до информация“ и Областна администрация Хасково, което ще се проведе в Конферентната зала на хотел „Родопи“ в Хасково, от 9 ч. Това е семинар на тема „Достъп до информация – практики и проблеми“ и ще бъде открит от зам. областния управител Станислав Дечев. Експерти от екипа на Програмата ще представят проблеми и практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и развития и тенденции в активната прозрачност на институциите.

- Първото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация ще се проведе в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково, от 10.30 ч. Той е създаден със заповед на областния управител Добри Беливанов с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация на територията на област Хасково. На първото му заседание ще бъде приет и Правилник за неговата дейност.

Светлана НИКОЛОВА