Областен съвет за тристранно сътрудничество


Председател:

Катя Панева -  Областен управител на област Хасково

Заместник председател:

Христо Марков – Зам.областен управител на област Хасково

Секретар:

Желязко Колев – Главен експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

Стефан Димитров - Регионален председател на КРИБ - Хасково

Славейко Пънкин - Зам. председател на РСК - Хасково

Янчо Янев - Председател на УС  на ХТПП

Ангел Ганев - Регионален председател на АИКБ - Хасково

Георги Ривов - Областен председател на ССИ - Хасково

Веселин Тодоров - Председател на РС на КНСБ - Хасково

Марио Бисеров - Председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Хасково

Янко Дуков - Директор на Дирекция ”РСЗ” - Хасково

Димитър Владимиров – И. Д. Директор на РДСП – Хасково

Огнян Добриков - Директор на ТП на НОИ - Хасково

Кирчо Кирев – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Хасково

Д-р Соня Димитрова - Директор на РЗИ - Хасково