Областен съвет за тристранно сътрудничество


Председател:

Станислав Дечев                    - Областен управител на област Хасково

Заместник председател:

Стефка Здравкова                   - Зам. областен управител на област Хасково

Секретар:

Венелин Парапанов               - Главен експерт в Областна администрация Хасково

Членове:

Стефан Димитров                  - Регионален председател на КРИБ - Хасково

Славейко Пънкин                  - Зам. председател на РСК - Хасково

Янчо Янев                               - Председател на УС  на ХТПП

Здравко Милев                       - Регионален председател на АИКБ - Хасково

Георги Ривов                          - Областен председател на ССИ - Хасково

Веселин Тодоров                    - Председател на РС на КНСБ - Хасково

Марио Бисеров                       - Председател на СРС на КТ „Подкрепа” - Хасково

Господин Господинов           - Директор на Дирекция ”РСЗ” - Хасково

Стефан Манахилов                - Директор на РДСП - Хасково

Огнян Добриков                     - Директор на ТП на НОИ - Хасково

Д-р Соня Димитрова              - Директор на РЗИ - Хасково

Петър Андреев                       - Директор на Дирекция ”Инспекция по труда” - Хасково