Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станислав Дечев  – Областен управител на област Хасково

СЕКРЕТАР: Зина Тенекеджиева – старши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Хасково

 

ЧЛЕНОВЕ:

1.    Милена Трендафилова –  заместник-кмет на община Хасково

2.    Яшо Минков – заместник-кмет община Димитровград

3.    Красен Кръстев –  заместник-кмет община Ивайловград

4.    Христо Христозов – секретар на община Любимец

5.    Милен Иванов – заместник-кмет на община Маджарово

6.    Нуртин Сабри – заместник-кмет на община Минерални бани

7.    Снежана Янева – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, община Свиленград

8.    Живко Чакъров – заместник-кмет на община Симеоновград

9.    Марем Черибашлъ – заместник-кмет община Стамболово

10.  Маргарита Георгиева – заместник-кмет на община Тополовград

11.  Валентина Димулска – заместник-кмет община Харманли

12.  инж. Анна Джурова - Любенова – Началник РО НСК Хасково към РДНСК на ЮЦР

13.  Тюркян Салим – главен експерт, Дирекция „ПД”, РИОСВ

14.  Атанас Ненков – началник отдел „Охранителна полиция”, ОДМВР Хасково

15.  Васка Атанасова – главен специалист в РДСП Хасково

16.  Светла Велева – и. д. началник отдел в „Статистически изследвания - Хасково”

17.  Кадир Муса - директор на дирекция “Регионална служба по заетостта - Хасково”

18.  Венелин Асенов – директор ОД “ Земеделие - Хасково”

19.  Д-р Соня Димитрова – директор „Регионална здравна инспекция - Хасково”

20.  Иван Панайотов - началник на „Регионално управление на образованието - Хасково”

22.  Зина Янкова - Фондация “Толерантност и взаимопомощ” Хасково

23.   Зарко Чанков - „Обединен ромски съюз” Хасково

24.  Илияна Петрова - Сдружение “Свят за всички” Хасково

24.  Ирена Григорова - Център “Отворен свят”  Хасково

25.  Митко Петров -  „Информационен център за развитие” Димитровград

26.  Личо Иванов - „Обединен ромски съюз” Тополовград