Областна комисия за обществен ред и сигурност


Председател:

Станислав Дечев - Областен управител на Област Хасково 

Зам. председатели:

Стефка Здравкова – Заместник областен управител на Област Хасково 

Ангел Цанков – Директор ОД на МВР - Хасково 

Секретар:

Златка Добрева  –  ст. експерт в Областна администрация Хасково 

Членове: 

Кметове на общини от Област Хасково, като председатели на местните комисии по обществен ред и сигурност. 

Христина Боева - Началник на РУО - Хасково 

Стефан Манахилов - Директор РД „Социално подпомагане” - Хасково 

Ваня Петкова - редактор на ЕТВ  

Живка Тодорова – гл. редактор на ДАРИК РАДИО  

Николай Грудев - кореспондент на БТА - Хасково 

Цанка Семерджиева – гл. редактор на  вестник “Хасковска Марица” 

Малина Славова – председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила” - Хасково 

Антоанета Станчева - Сдружение “Икар” - Хасково 

Представител на Фондация „Български център за джендър изследвания” - Хасково 

На заседанията на комисията се поканват за присъствие  

Заместник Окръжен прокурор -  Хасково 

Зам. председателя на Окръжен съд – Хасково