Областна епизоотична комисия


Областна епизоотична комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните е със следния поимен състав:

 

 

Председател: инж. Минко Ангелов - Областен управител на област Хасково

Заместник-председател: Мартин Узунов - Заместник Областен управител на област Хасково

Секретар: Делчо Кунчев - Главен експерт дирекция АПОФУС в Областна администрация на област Хасково

 ЧЛЕНОВЕ:

 1. Д-р Стойчо Курдов - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Хасково

 2. Марина Ташева – Директор дирекция АПОФУС при Областна администрация на област Хасково

 3. Д-р Генади Нанев - Председател на Областната колегия на Български ветеринарен съюз - Хасково

 4. Валентина Делчева – Директор на Областна дирекция „Земеделие“ Хасково

 5. д-р Станимира Тананова - Директор на Регионална здравна инспекция Хасково

 6. Наталия Пачеманова - Директор на РИОСВ - Хасково

 7. Инж. Кирил Кирилов - Директор на ТП ДГС - Хасково

 8. Ст. комисар Атанас Ненков – Директор на Областна дирекция на МВР Хасково

 9. Комисар Николай Вълчев – Директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – област Хасково

 10. Красимир Ванчев – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Хасково

 11. Инж. Радостин Ламбрев – Директор на Областно пътно управление – Хасково

 12. Антон Ставрев - Началник на отдел „Автомобилна администрация“ Хасково

 13. Директор на РД „Гранична полиция“ - Смолян

 14. Директор на РД „Гранична полиция“ - Елхово

Резервни членове за РД „Гранична полиция“:

 1. Началник на Гранично полицейско управление Свиленград

 2. Началник на Гранично полицейско управление Нова село