Свиква се първото заседание на новоизбрания общински съвет- Хасково


На 05.07.24г от 10:00ч в зала ,,Хасково” ще се проведе първото заседание на новоизбрания общински съвет- Хасково, Област Хасково.

Съгласно ЗМСМА първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда в срок до 14 дни от обявяване на изборните резултати и се свиква от областния управител.

Преди началото му избраният кмет на община и общинските съветници трябва да положат клетва.