Днес се проведе работна среща в Областна администрация Хасково във връзка с изборите


Срещата се ръководи от Областния управител на област Хасково Гинка Райчева, на която присъстваха представители на Областна администрация - Хасково, РИК-Хасково, ОД МВР - Хасково, РД ПБЗН - Хасково, РЗИ – Хасково, „Информационно обслужване“ АД, „Сиела норма“АД и общинските администрации от област Хасково, за организиране на взаимодействие във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 год.

На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с планирането на задачите по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 год., с цел постигане на бързина, надеждност, ефикасност и ефективност, чрез взаимодействие, координация и обмен на информация между лицата, ангажирани с провеждането на изборния процес.

Уточнено бе, че подготовката за предстоящите избори се движи съгласно приетия от МВР план и приетата от ЦИК хронограма.