Областния управител на област Хасково Гинка Райчева свика Областната епизоотична комисия


На 13.05.24г от 14:00ч в ,,Малка зала” на Областна администрация Хасково, във връзка с възникнало огнище на ,,Инфлуенца А” (грип) по птиците в животновъден обект за отглеждане на патици мюлари, находящ се в с. Константиново, общ. Симеоновград, обл. Хасково. се свика Областната епизоотична комисия .

От 10.05.24г представители на ОДБХ Хасково работят на терен. Издадена е заповед от Д-р Светлозар Латарински и са предприети всички необходими мерки и изследвания спрямо ограничаване разпространението на болестта.

Предстои свикване на общинските епизоотични комисии.