Областният управител на област Хасково Гинка Райчева и заместник областният Митко Петров откриха първите заседания на Общинските съвети в Любимец, Стамболово, Маджарово и Тополовград


Областният управител на област Хасково Гинка Райчева откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в Любимец, на което клетва положиха общинските съветници, кметът на община Любимец Анастас Анастасов и кметовете на населените места в общината.

Председателят на ОИК-Любимец Светослава Иванова запозна присъстващите с резултатите от местните избори. Избраните общински съветници, кметът на община Любимец Анастас Анастасов и кметовете на населените места в общината положиха клетва.

Областният управител на област Хасково отправи своите благопожелания към присъстващите. Г-жа Райчева подчерта, че г-н Анастасов е получил доверието на избирателите в община Любимец за четвърти път и му пожела мандат, в който да оправдае очакванията на съгражданите си и гласуваното му за пореден път доверие.

Първото заседание на новия Общински съвет в Любимец бе открито от най-възрастния общински съветник Валя Бозалиева. На заседанието за председател на ОбС бе избрана за Таня Станкова.

Заместник областният управител на област Хасково Митко Петров откри първите заседания на новоизбраните Общински съвети в Стамболово, Маджарово и Toполовград.

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз, кметът на община Маджарово Ерджан Юсуф и кметът на община Тополовград Божин Божинов и новоизбраните общински съветници в трите общини положиха клетва. На заседанието на ОбС-Стамболово за председател бе избран Ербил Халим, на ОбС-Маджарово – Милен Иванов, а на ОбС-Тополовград – Силвия Георгиева.

 Г-н Петров им пожела успешен мандат, здраве и благоденствие, както и да работят за добруването на жителите на общините, които представляват.