Изготвят Областна карта на социалните услуги


Във връзка с планирането на национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от Държавния бюджет, областният управител на област Хасково Гинка Райчева проведе обсъждане между общините на територията на областта относно предложението за Областната карта за социални услуги – Картата, в частта за социалните услуги  на областно ниво съгласно чл. 49, ал. 1 от НПСУ. На срещата в зала „Марица“ присъстваха представители на общините, РДСП и дирекции „Социално подпомагане“ в региона.

Ангажиментът на общините е свързан с изготвянето на анализи на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско ниво и предложения за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, регламентирани в Наредбата за планирането на социалните услуги. Включването им в Областната карта за социални услуги на всички социални и интегрирани здравно-социално услуги на общинско и областно ниво, за които е установена потребност, цели създаването на всеобхватна мрежа от социални услуги.

Те се използват за подготовката на Националната карта на социалните услуги, като се анализират потребностите на нуждаещите се на общинско, областно и национално ниво. Документът е предложен за обсъждане, което ще продължи до 10 ноември.

Следващата работна среща на областно ниво по изготвяне на Областната карта на социалните услуги ще се проведе на 26 октомври.