Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов бе специален гост на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково по повод Дните на кариерното ориентиране


Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов бе специален гост на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково, където се проведе за първи път инициативата Дни на кариерното ориентиране. Тя е по идея на десетокласници от гимназията.

Директорът на учебното заведение Деян Янев приветства присъстващите и официално откри Дните на кариерно ориентиране, които ще се провеждат в езиковата гимназия до 21 април. Организирани са разнообразни дейности и са поканени гости от различни сфери. Сред присъстващите днес бяха представители на университети в страната. В следващите дни учениците ще се срещнат с представители на Адвокатска колегия-Хасково, БЛС-Хасково и други елитни професии.

Идеята е учениците да вземат правилно решение и да получат ясна професионална ориентация, каза г-н Янев. Началникът на РУО Веселина Павлитова приветства инициативата и я определи като изключително ползотворна за бъдещето професионално развитие на учениците.

Г-н Мартин Узунов е бивш възпитаник на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и бе изключително радостен от факта, че отново се върна в учебното заведение като гост. Той посъветва учениците, когато са поставени пред избора къде да продължат образованието, да чуят сърцето и разума си. Заместник областният управител подчерта, че би било чудесно все повече млади и будни хора да остават в родния град и да се реализират в Хасково.

Директорът на учебното заведение Деян Янев показа обновените учебни зали, с които ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ разполага. Г-н Узунов и г-жа Павлитова поздравиха ръководството за иновативните идеи.