План-приемът в училищата в област Хасково бе утвърден


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов откри заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Хасково в зала „Марица“ в Областна администрация-Хасково във връзка с организацията на дейностите в училищното образование.

Срещата бе с цел обсъждане и съгласуване на предложение на PУO-Хасково за държавния план-прием  в V и VIII клас и на допълнителния в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените  училища  на територията  на област  Хасково  за учебната  2023-2024 година. Тя бе организирана съвместно с РУО-Хасково и на нея присъстваха представители на общините, компетентните институции и синдикати.

Началникът на РУО-Хасково Веселина Павлитова припомни, че миналата година на територията на област Хасково са реализирани общо 78 паралелки – 47 професионални  и 31 профилирани. Тази година от МОН са разрешени 80 бр. паралелки. Ще бъдат реализирани 77 - 46 професионални и 31 профилирани. 2002 ученици в седми клас се обучават към момента в училищата в област Хасково.

План-приемът бе гласуван единодушно от всички представители на Областния съвет.

На срещата г-н Ангелов акцентира върху напредъка на област Хасково в образователната област. Със съвместни усилията с РУО-Хасково ще бъде изграден иновативен център към гимназията по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II’’. Също така предстои ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ да се превърне в асоциирано училище към ТУ-София, като се създава възможността учениците от гимназията да бъдат приемани във ВУЗ-а с предимство. Проведоха се и срещи с ректорите на четири университета в страната – УНСС, УниБИТ, Химикотехнологичния и металургичен университет и ТУ-София, във връзка с изграждането на Консорциум за висши учебни заведения в Хасково, където да се предложи обучение в редовна форма на специалности, отговарящи на нуждите на пазара на труда в региона. Освен това бе подготвена анкета за учениците, които да посочат дали биха избрали да останат и да учат в родния си град и кои са най-предпочитаните специалности сред тях, уточни областният управител на област Хасково. Предстои да се проведе и кръгла маса с бизнеса, за да се дискутират специалностите, които ще бъдат предложени за обучение.

Проведена  бе и среща с представители на Община Хасково с цел осигуряване на сграден фонд за гимназията по лека промишленост „Райна Княгиня“, за да имат възможност учениците да разполагат със своя база.