Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов участва в проверката на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков


Областният управител на област Хасково инж. Минко Ангелов участва в проверката на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и началника на ДНСК арх. Деляна Панайотова, които инспектираха хода на строителните дейности на интерконектора Гърция – България. На проверката бяха поканени и всички строители на обекта.

 

Инспекцията започна от газоизмервателна станция Стара Загора.

След това бе посетен Диспечерския център до с. Стамболийски, Хасковска област.

В проверката участваха и областните управители на Стара Загора и Кърджали.

 

Министър Шишков каза, че до края на следващата седмица трябва да приключат строителните работи на обекта и с това и първият етап от довършителните работи. Още в началото на другата седмица трябва да бъдат внесени екзекутивите след одобрение и да се подпише Акт 15, след което ще има държавна приемателна комисия.

Областните управители на Хасково, Стара Загора и Кърджали съдействаха на общините, през чиято територия преминава газопровода, да предадат в срок всички документи.

Г-н Ангелов вече е провел разговори с компетентентните институции по отправените забележки за съоръжението да бъдат остранени на втори етап.