Културен календар на Община Тополовград 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

14- 20 Май
2012 год.
гр. Тополовград
Читалище “Св.Св. Кирил и Методий”
Международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира Велко Кънев - Тополовград 2012
/с международно значение/
Министерство на културата, Община Тополовград – Красимира Ятакчиева
тел.: 0470/ 5-22-80,
0470/ 5-33-47Читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – Райна Миланова
Тел./факс: 0470/ 5 22 42
e-mail: chit_top_grad@abv.bg
24 Май
2012 год.
гр. Тополовград
Ден на Тополовград Община Тополовград
Красимира Ятакчиева
тел.: 0470/ 5-22-80,
0470/ 5-33-47
e-mail:
prosveta_1@abv.bg
Май
2012 год.
гр. Тополовград Читалище “Св. Св. Кирил и Методий”
Празник на старата градска песен
/ с регионално и местно значение/
Община Тополовград
Читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – Райна Миланова
Тел./факс: 0470/ 5 22 42
e-mail: chit_top_grad@abv.bg
Юни
2012 год.
Местността край
манастира “Св. Троица”
Традиционен народен събор “Света Троица” край манастира “Света Троица”/ с национално значение/ Община Тополовград
Красимира Ятакчиева
тел.: 0470/ 5-22-80,
0470/ 5-33-47
e-mail:
prosveta_1@abv.bg
Сливенска Митрополия, Читалище “Св. Св. Кирил и Методий”, Тракийско дружество - Тополовград