Културен календар на Община Любимец 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

14 Февруари
2012 год.
Гр. Любимец
пл. „Трети март”
с. Белица
с. Г.Добрево
Празник на лозаря Общинска администрация
Читалищата в населените места
Станислав Видев
03751/89-10
3 Март
2012 год.
пл. „Трети март” – Любимец
Тържество по случай
Освобождението на РБългария
Общ.администрация
НЧ”Братолюбие”
К.Къркаличева-
0887797188
kkarkalicheva@
abv.bg
8 Април 2012г.
пл” Трети март”
Любимец
Общинско фолклорно надпяване
„От Цветница до Великден”
Общ. Администрация
К. Къркаличева
0887797188   e-mail
kkarkalicheva@abv.bg
15   -   25 Май

2012 г.

Пл.”Трети март”

Любимец
Десетдневка на българската култура:
-Преглед на мажоретните състави от Южна България
-Вечер на учителя
-Вечер на абитуриента
Общинско тържество по случай
НЧ “Братолюбие”  Любимец
Иван Цветков – 0879160130
Общ.администрация   К.Къркаличева-
0887797188
kkarkalicheva@
abv.bg
НЧ„Родолюбие” -
с.Лозен
Е.Атанасова
03751/22-20
1 Юни
2012 год.
пл. „Трети март”
Централен парк
Детска празнична фиеста
/атрактивни състезания,музика,
забавления/
Общинска администрация
НЧ “Братолюбие” Любимец
К.Къркаличева
0887797188
24-26 Август 2012г. Празник на Любимец.
Традиционен събор на плодородието
8 Септември 2012г.
с. Белица
Земляческа среща Общ.администрация
НЧ „Братолюбие”Л-ц
Училищните
ръководства
К.Къркаличева
0887797188
Ив.Цветков
0879160130
1-5 Октомври
2012 год.
гр. Любимец
Тържества посветени на 100- годишнината от Балканската
война
Общинска администрация
К.Къркаличева
0887797188
1 Ноември
2012 год.
гр. Любимец
Ден на народните будители Общинска администрация, читалища,
училища
К.Къркаличева
0887797188
kkarkalicheva@abv.bg
Декември
20.12-30.12
гр.Любимец


06 май 2012 г.

09 юли 2012 г
Коледни и новогодишни празнициПразници на селищата в община Любимец:-    с. Вълче поле


-    с. Георги Добрево
Общинска администрация
Училища в общ.
Читалища в общ.

Общинска администрация
Ст. Видев 03751/89-10

Общ. администрация
Кмет - с.В.поле
НЧ „Просвета” с.В.поле Галя Паскалева
03756 / 22-20
Общ. администрация
30 юли 2012 г.


8-9 Септември 2012 г.

22 Октомври 2012 г.

22 Октомври 2012 г.

-    с. Малко Градище


-    с. Белица

-    с. Лозен

-    с. Оряхово

Кмет - с.Г.Добрево
Денка  03751/ 22-20

Общ. администрация
Кмет - с. Малко Градище
Мария Петрова03751/22-20

Общ. администрация
Кмет - с. Белица
Д. Кушелиева 0882/417848

Общ. администрация
Кмет - с. Лозен
Елена Атанасова
03751/ 22-20

Общ. администрация
Кмет - с. Оряхово
Георги Жеков 03751/ 22-20