Културен календар на Община Свиленград 2012 г.


Дата

Място

Културно събитие

Организатор

контакти

1 Януари
2012год.

пл.”14 – ти март”

Нова година. Празнични фойерверки / с местно значение/
Общинска администрация, Дирекция “Хуманитарни дейности”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
6  Януари
2012год.

Църквата “Света троица”
Велик богоявленски водосвет
/с местно значение/
Дирекция “Хуманитарни дейности”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
14 Януари
2012г.
НЧ „Просвета-1870г“
Празникът „Банго Василий“. Мис „Чае Шукарие“ Дирекция “Хуманитарни дейности”
0379/ 7 43 18
21 Януари
2012год.
Читалище “Просвета - 1870” и читалища по селата
Бабинден – “Бабуване” демонстрационен ритуал
/с местно значение/
Читалище “Просвета - 1870” и селски читалища
0379/ 7 13 71
14  Февруари
2012год.

Площад “14 – ти март”
Традиционен фолклорен празник “Трифон Зарезан”. Изложба на вина от местни производители
/ с регионално значение/
Общинска администрация, Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
19  Февруари
2012год.

Паметна плоча на Васил Левски

139 години от обесването на Васил Левски. Възпоменателна вечер посветена на Апостола и поднасяне на венци.
Общинска администрация, Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
1 Март
2012год.

Читалище “Просвета - 1870”
Ден на самодееца – концерт. Отчитане на резултатите от прегледа на читалищната дейност
/ с местно значение/

Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
1 Март 2012г.
НЧ „Просвета-1870г.“, читалища по селата
Баба Марта- изработване и раздаване на мартеници Читалище „Просвета-1870г.“
7- 13- 71
3 Март
2012год.
Читалище “Просвета - 1870”

134 години Освобождение на РБългария
концерт – спектакъл / с местно значение/
Читалище “Просвета - 1870”
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 18
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
8 Март
2012год.

Шато „Катаржина Естейт”
Осми национален поетичен конкурс за жената Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
8  Март
2012год.
НЧ”Просвета”
НЧ”Просвета”
В гр. Одрин
Международен ден на жената Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
26 Март
2012год.
Паметник на героите от одринската битка
Ден на Тракия- поднасяне на венци и цветя Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
1 Април 2012г.
Ч „Просвета-1870“ клон на НЧ „Просвета-1870г“. в гр Одрин
Ден на шегата Читалище “Просвета - 1870”
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 18
Април
2012год.

с.Димитровче
80 годишен юбилей на Читалище”Искра-1932”
с.Димитровче
Читалище”Искра-1932”
с.Димитровче
0884  699  481
8 Април 2012г. ч „Просвета“ Международен ден на ромите. Концерт Читалище “Просвета -1870”
0379/ 7 13 71
10 Април 2012г.
Ч. „Просвета-1870г.“, читалища по селата
Великденски празници Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
15-16 Април 2012г.
с. Сладун
Втори национален тракийски фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова“ Кметско и читалищно настоятелство в с. Пъстрогор
0886/000729
2 Май 2012г.
с. Пъстрогор
Традиционен събор Кметско и читалищно настоятелство
0886/000729
6 Май 2012г.

Паметник на героите на одринската битка
Дена на българската армия Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
6 Май 2012г.

ц. „Св. Георги“, клон на НЧ „Просвета 1870г“. в гр. Одрин
Тържества за празника на църквата „Св. Георги“. Тракийски фолклорен събор.
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
6 Май 2012г.
с. Капитан Андреево
Традиционен събор Кметско и читалищно настоятелство
0885/250679
9 Май 2012г.
Ч. „Просвета 1870г.
Ден на Европа. Концерт на Духов оркестър ч. „Просвета 1870г. „
0379/71371
11 Май 2012г.
Ч. „Просвета 1870г.“
Втора фестивална сцена на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира- Тополовград ч. „Просвета 1870г. „
0379/71371
13 Май 2012г
с. Мезек
Традиционен събор Кметско и читалищно настоятелство
0885/972766
24 Май
2012год.
бул. “България”
Общоградски празник
/ с местно значение/
Ден на славянската писменост и  просвета
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
1 Юни
2012год.
Открита естрада
Празник на детето
/ с местно значение/
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
2 Юни
2012год.
Пл. „5-ти октомври”
Ден на Ботев и загиналите за свободата на Родината Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
3 Юни
2012
с.Младиново

04.-Юни
с.Райкова могила
Традиционен събор

Традиционен събор
Кметство с.Младиново
0878 285 615
Кметство с.Райкова
могила
0884 536 463
1 – 5 Юни
2011год.
гр. Свиленград
VІI – ти МФФ “Песни и танци без граници” / с международно участие/ Общинска администрация
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
24  Юни
2012год.
с. Студена
Еньовден – нестинари
/ с регионално значение/
Празник на билките
НЧ “Св.Св. Кирил и Методий”
0377/ 82 20
26 Юни
2012год.
Открита естрада
Младежки хепънинг – “Не на дрогата”
/ с местно значение/
Дирекция “Хуманитарни дейности”
МКБППМН
0379/ 7 43 29
9 Юли 2012г.
с. Левка
Традиционен събор Кметско и читалищно настоятелство
0887/880631
1-30 Юли 2012г.
НЧ „Просвета 1870г.“ и читалищата по селата
Детски школи- работа с деца ч. „Просвета 1870г. „
0379/71371

2 Август
2012год.
с.Студена

26 август
2012г.
с.Щит
Традиционен съборТрадиционен събор

Кметство с.Студена
Читалищно настоятелство
с.Студена
0887/ 880 631

Кметство с.Щит
0878/806 191

6 Септември
2012год.

пл. “5- ти октомври”
Съединение на РБългария. Празничен концерт и поднасяне на венци и цветя. Общинска администрация
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
Септември
2012год.
Откриване на традиционния есенен панаир / с регионално значение/ Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
22 Септември
2012год.
Открита естрада, пл. „5-ти октомври“
Ден на независимостта на РБългария Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
1 Октомври
2012год.
Културни клубове на пенсионерите
Международен ден на възрастните хора – концерт
/ с местно значение/
Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
1 – 5 Октомври
2012год.

20-Октомври
2012г.
с.Момково
Честване на 100 годишнината от освобождението на Свиленград


Традиционен събор
Общинска администрация
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
Кметство с.Момково
1 Ноември
2012год.
Читалище “Просвета - 1870”


8 Ноември 2012г.
с.Сива река
Ден на народните будители
Традиционен събор
Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
Кметство с. Момково
0888/518770
21 Ноември
2012год.
Читалище “Просвета - 1870”
Ден на християнското семейство
/ с местно значение/
Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
21 Ноември 2012г. Традиционен благотворителен концерт на Духов оркестър в подкрепа на фондация „Искам бебе“ Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
Декември
2012год.
Коледни тържества Общинска администрация
Дирекция “ХД”
0379/ 7 43 16
E-mail: Kultura_svilengrad@abv.bg
22 Декември
2012год.
Читалище “Просвета - 1870”

Детско коледно шоу
/ с местно значение/
Читалище “Просвета - 1870”
0379/ 7 13 71
25 Декември 2012г.
ц. „Св. К. и Елена“
Коледен концерт на хор „Одрин“. Коледна кулинарна изложба на български ястия ч. „Просвета 1870г.“
0379/ 7 13 71
nchprosveta@abv.bg