Организират скоростно изкачване за ученици на стълбите на „Шипка“


Състезание по скоростно изкачване на стълбите към Националния паметник „Шипка“ обявиха Областна администрация – Габрово, съвместно с Регионалното управление на образованието (РУО) – Габрово. То е във връзка с националните чествания на 145-та годишнина от Шипченската епопея, които ще преминат под патронажа на президента на България Румен Радев, съобщават в свое писмо организаторите.

Надпреварата ще се проведе на 19 август 2022 г. от 10:30 часа. Право на участие имат състезатели от 5 до 12 клас, съгласно регламента на състезанието.

Заявка за участие се подава чрез приложената таблица, която следва да бъде попълнена и изпратена в срок до 22.07.2022 г. в РУО – Габрово на електронен адрес: tanya.h.goranova@ruo.mon.bg, както и на pr@gb.government.bg.

Лице на  състезанието ще бъде световният шампион и олимпийски вицешампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев. То се провежда в следните възрастови групи - ученици:

I гр.   – момичета  5 – 8 клас                      

II гр.  –  момчета  5 – 8 клас

III гр. – девойки  9 – 12 клас                       

IV гр. –  юноши  9 – 12 клас

  • Регистрация на участниците – 9:30 – 10:25 ч. в деня на събитието;
  • Представяне на документ за предсъстезателен медицински преглед по образец Приложение №1 или Приложение №2, съгласно или чл.17, ал.3 и/или ал.5 от Наредба № 24 от 05.11.2019 г.;
  • Старт – 10.30 ч. – изходна позиция: подножието на стълбите;
  • Финал – след изкачване на стълбите от всички участници;
  • Награждаване на първите трима класирали се в съответната възрастова група.

Забележка: класирането по място е индивидуално според времето за преодоляване на дистанцията.

Условия: час на тръгване и транспортиране на участниците и ръководители се определят от съответното училище, спортен клуб или организация.  Пътуването се съгласува със съответното РУО, съгласно НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /В сила от 27.12.2016 г.; Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.; Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г./

За допълнителна информация – Таня Горанова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО – Габрово, тел., (066) 80 07 13 и 0899 491 287.

Снимка: shipkamuseum.org