Културен календар на Община Стамболово 2012 г.


Дата

Място

 

Културно събитие

Организатор

Контакти

6 Януари 2012г.

НЧ ”Христо Ботев1926”
с.Стамболово
НЧ „Христо
Ботев 1926”
с.Царева
поляна
НЧ”Развитие 1946”
с.Силен
Поетична вечер,посветена на 164
години от рождението на
Христо Ботев

НЧ””Христо Ботев1926”

с.Стамболово

Виолета Делчева
0885223591
НЧ „ Христо Ботев1926”
с.Царева поляна
Николина Тонева
0885223708
НЧ”Развитие1946”
с.Силен
Димитрина Въчева
08853589

21 Януари 2012г. Ден на родилната помощ - обичай „Бабуване” Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
НЧ ”Христо Ботев” с.Стамболово
Виолета Делчева
0885223591
14 Февруари 2012г. Трифон Зарезан – празник на лозаря и винаря Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
e-mail:
ksd  stambolovo@abv.bg
1 Март 2012г.
Площади в с.Царева поляна и с.Жълти бряг
„Празник на мартеницата”
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg
2 Март 2012г. Ден на Освобождението на България - тържества по случай националния празник Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
8 Март 2012г.
Зала на общинска Администрация
Жената-вечна и свята Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
22 Март 2012г. Ден на любителското творчество.Награждаване на изтъкнати  самодийци. Поздравителен концерт. Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/ 2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg
1-7 Април 2012г.
Седмица на книгата и изкуствата за деца-обсъждане на книги
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg
7- 8 Април 2012г. Великденски празници:
Лазаруване и Цветница-народни обичаи
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел. 03721/2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg

6 Май 2012г.

Параклис „Св.Георги”

„Гергьовден” Културни прояви-общоселски празник на с. Царева поляна Николина Тонева
0885223708

9 Май 2012г.
Площади в селата Царева поляна и Тънково
Ден на загиналите в Отечествената, Първата и Втората световни войни
/среща с ветерани/
Атанаска  Русева
0885223597
Димитрина Въчева
0885223589
9 Май 2012г.
Читалища  Училища
Светът, Европа и ние НЧ”Христо ботев1926”
Стамболово
Виолета Делчева
0885223591
11 Май 2012г.
Читалище  „св.св.Кирил и Методий1960” с.Рабово
Ден на библиотекаря НЧ”св.св.Кирил и Методий1960” с.Рабово
Ергюл Баш
0885223596
17  Май 2012г.
Залата на общинска
администра-  ция
Традиционна среща на абитуриенти с кмета на Община
Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg
23 Май  2012г.
Залата на общинска
Администра-
ция
Празничен концерт за Деня на славянската писменост и на българсксата просвета и култура Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234
e-mail
ksd stambolovo@abv.bg
24 Май  2012г.
Площада
С.Жълти бряг
Традиционен събор-празник на с. Жълти бряг НЧ”Съзнание”с.Жълти бряг
Мария Накова
0885223716
1 Юни 2012г.
Площада
Пред общинска
администра-ция
Детско шоу по повод 01.06 международния ден на детето.
Рисунки на асфалт
Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/2234
2 Юни 2012г.

площади
Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/2234
2 Юни
2012г.
Площада в
с.Тънково
Традиционен събор “Константин и Елена” празник на с. Тънково НЧ “Светлина” с. Тънково
Атанаска Русева
0885223597

18 Юли 2012г.
Читалищата

Рецитал по случай 175г. От рождението на Васил Левски

 

28-29 Юли 2012г.

 

Участие на самодейци в ритуала ”Жътва на лимец”
4 Август 2012г.
Площада в
с.Долно Ботево

Традиционен събор “Илинден” празник на с. Долно Ботево
НЧ „Иван Вазов” с.Долно Ботево
Басрие Мустафа
0885936311
6 Септември 2012г.
Зали
Читалища
Ден на Съединението Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234
3-8 Септември 2012г. Международен пленер по живопис и графика”Токмакли” Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/2234
15 Септември 2012г.
Училищата
Тържествено откриване на новата учебна година-посрещане на първокласниците Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/2234
22-23 Септември
2012г.
Х национална среща на инструменталните групи - Стамболово Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/2234
22 Септември 2012г.
Община
Стамболово
Ден на Независимоста на България Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234
30 Септември 2012г. Празник на Община Стамболово Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.3721/223

19 Октомври 2012г.
Зала
Читалище


1 Ноември 2012г.
Зали
Читалища


21 Ноември 2012г.
Зала
на читалище


 

16 Ноември 2012г. 

21 Декември 2012 г.

Растем с приказките на Ран Босилек-126г.от рождението муКултурни прояви по случай 01.11-ден на народните будителиДен на християнското семейство и младежта „ Нека да живеем заедно” 

Ден на етническата толерантност
 

Коледен концерт

НЧ”Развитие1946”
С.Силен
Димитрина Въчева
0885223589


Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234НЧ”Светлина”с.Тънково
Атанаска Русева
0885223597НЧ „Развитие1946”
С. Силен
Димитрия Въчева
0885223589Община Стамболово
Отдел „Културни и социални дейности”
Тел.03721/2234