Ръководствата на общините Симеоновград и Тополовград на среща с депутати в Областна администрация


Конкретни проблеми пред народни представители споделиха ръководствата на общините Симеоновград и Тополовград, на среща по покана на областния управител на Хасково Катя Панева. Това е една от предпоследните срещи. Такива проведохме и с другите общини в региона, остава да направим с Община Хасково. Целта е кметовете да споделят пред депутатите проблемите в конкретика и да си бъдем взаимно полезни за решаването им. Ще направим необходимото да помогнем, за да бъдат доволни жителите в област Хасково, коментира в началото Катя Панева.

В днешната среща в Областна администрация - Хасково участваха народните представители от 29-ти Многомандатен район Владимир Маринов, Лозко Лозев и Младен Запрянов, кметът на Симеоновград Милена Рангелова и главният експерт в общината Динка Маркова, заместник-кметът на Тополовград Хараламби Мочев.

Основният проблем се очертава около питейната вода, свързан със стари и амортизирани водопроводи и липсата на пречиствателна станция. Много голям проблем е и с водоснабдяването на село Константиново, което в големи периоди през лятото няма вода. Водопроводът на това населено място е на територията на три общини и е необходимо да се излъчи един екип, за да се направи необходимото в по-скоро време, подчерта кметът на Симеоновград.

Няма да е добре да се сменят водопроводи преди да е изградена пречиствателна станция, подчерта Лозко Лозев. Той допълни, че следващият стратегически документ е свързан с регионалните прединвестиционни проучвания. След приемането му ще има възможност за финансиране и изпълнение, включително по населени места, при условията на вече приключила консолицация на ВиК сектора в област Хасково.

Хараламби Мочев постави конкретен въпрос за пътя от Тополовград към „Мини Марица-изток“. Той в момента се ремонтира, но Мочев насочи вниманието, че има 4 км от него, които не са предвидени и поиска да се потърси възможност и тази отсечка да бъде включена. Заместник-кметът акцентира още, че язовирите в Тополовград могат да се дават на концесия, но не и под аренда. Народният представител Владимир Маринов посочи логиката, че при концесията основният акцент не е таксата, а инвестицията в съоръжението, за разлика при другия вариант, но пое ангажимент да провери въпроса. По темата Катя Панева припомни, че е в ход класификацията на язовирите по степен на опасност, предстоят проверки по места и издаване на предписания, ако се налага.

На срещата бяха дискутирани още въпроси, сред които безработицата в по-отдалечените места, достъпът до здравеопазване и спешна помощ,  интеграцията на ромските общности, почистването на речните корита и незаконните сметища.