Украинци с временна закрила вече имат право на медицинска помощ и услуги


Според промени в Законите за здравето и здравното осигуряване, публикувани преди дни в Държавен вестник, украински граждани с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги, при условията и по реда за българските граждани. По този начин те могат и да се ваксинират безплатно срещу Ковид-19 при общопрактикуващ лекар или в разкритите временни пунктове за имунизации, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково, на чиято страница има допълнителна информация. Редът и условията за записване при личен лекар ще бъдат подробно изяснени от Регионалната здравноосигурителна каса.

Още 1 нова проба за ентеровируси е изпратена за изследване. С тях до момента пробите на украински деца стават 20. Извършени са общо 5 имунизации на 4 деца. Три от тях са направени от общопрактикуващи лекари и две в имунизационния кабинет на РЗИ – Хасково, уточняват още оттам. Липсват данни за регистрирани остри заразни болести сред украинските граждани на територията на област Хасково. Продължават проверки, касаещи местата за настаняване и храненето, като не са констатирани несъответствия.

От началото на войната в Украйна и до момента към училища и детски градини са насочени 20 деца, като 16 от тях вече са записани – 3 в детски градини и 13 в училища, съобщават от Регионалното управление на образованието (РУО).

След консултации и методическа помощ от Бюрото по труда в Хасково, двама граждани от Украйна са наети на работа в две фирми в областния град, съобщават от дирекция „Регионална служба по заетостта“.

Новорегистрираните украински граждани на територията на област Хасково в периода от 4 до 10 май са 42. От началото на войната в Украйна 487 украинци са били регистрирани и преминали през областта.

На частни адреси са били регистрирани 228 човека, в хотели – 259. Жените са 245, децата – 152, мъжете – 90. Временна закрила е предоставена на 361 лица, като са издадени 247 регистрационни карти, в които са вписани и децата. Към момента в хотели пребивават 98 украински граждани.

От РПЦ – Харманли съобщават, че производствата за международна закрила са 73. Връчените решения за хуманитарен статут са 9. На 36 лица има решения за прекратяване на международния им статут, като на 20 от тях решенията вече са връчени. По 28 производства се очакват решения. Остава възможността за получаване на временна закрила на място в РПЦ - Харманли. Продължава работата на изнесеното им бюро на ГКПП „Дуранкулак“, където са предоставили временна закрила на 79 човека за предходната работна седмица.

Подадени са 95 заявления за еднократна финансова помощ. По тях са отпуснати 78 помощи, постановени са 10 отказа, информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Вече 50 украински семейства са подпомогнати от областната структура на Българския червен кръст. Те са получили предимно хигиенни материали, играчки, спално бельо, одяла, дрехи, обувки и др. На 38 семейства са раздадени пакети с основни хранителни продукти. Всеки желаещ може да помогне като направи дарение в БЧК – Хасково.

Данните бяха предоставени от членовете на Кризисния областен център в Областна администрация - Хасково, който проведе поредно неприсъствено заседание.

11.05.2022