Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност 2022


Съгласно заповед РД-14-12 е създадена комисия за Обследване и класификация на язовири по степен на потенциална опасност

ДокументиДата
 
Grafik.pdf
29.06.2022 16:58
Zapoved.pdf
29.06.2022 16:58
Заповед РД-14-12.pdf
31.03.2022 13:06
протокол №5.pdf
31.03.2022 13:06
протокол №6.pdf
31.03.2022 13:06