Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева запозна ученици от СУ „Васил Левски“ и от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ с работата на Областна администрация-Хасково


Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева посрещна четвъртокласници от СУ „Васил Левски“-Хасково и ученици от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“-Хасково в Областна администрация-Хасково. Посещението им е част от програмата „Занимания по интереси“, в рамките на която учениците ще посещават държавни институции.

Г-жа Желева приветства учениците и ги разведе из сградата. Децата посетиха кабинета й и се запознаха с работата на заместник областния управител. Част от тях изразиха желание някой ден да последват примера й.

След това в зала „Марица“ заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева и  директорът на Дирекция „АКРРДС“ Катя Крушкова запознаха децата с това какви функции изпълнява областният управител и какви са основните му дейности.

Те научиха още за структурата на Областна администрация-Хасково, какво е Обща и Специализирана администрация, какви срещи се организират и с какво се занимават служителите й.

Децата с интерес попитаха колко „помощници“ има областният управител на област Хасково, дали е длъжност с мандатност и колко души работят в администрацията.

Заместник областният управител на област Хасково Виолета Желева пожела на децата да бъдат все така будни и любознателни, и да имат весело лято.

11-токласниците от специалност „Екскурзоводско обслужване“ към ПГ по туризъм „Александър Паскалев“- Хасково ще помагат на четвъртокласниците от СУ „Васил Левски“- Хасково при посещението им на административни сгради в Хасково.