Стефан Танев ще изпълнява функциите на вакантната длъжност „Главен секретар на Областна администрация-Хасково“


 

Със заповед на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов, Стефан Танев ще изпълнява функциите на вакантната длъжност „Главен секретар на Областна администрация-Хасково“ до провеждането на конкурс.

 

Стефан Танев е завършил ВСИ-Пловдив, професионална квалификация „Инженер-агроном“. След това УНСС, специалност „Публична администрация“.

Бивш кмет на община Ивайловград три мандата.

Народен представител в 42-рото Народно събрание.