Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов обсъди предизвикателствата на прехода към климатично неутрална икономика


Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов участва във виртуална среща, на която бяха обсъдени широк кръг от въпроси, свързани с предизвикателствата на прехода към климатично неутрална икономика. На нея бяха обсъдени очакванията и притесненията за Зелената сделка и в частност Справедливия преход. Срещата е част от подготовката за Териториалните планове за справедлив преход за областите с въглеродна интензивна икономика, по които работят Министерството на енергетиката и Световна банка. Областите с въглеродна интензивна икономика са Хасково, Бургас, Варна, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Търговище и Ямбол.

 

Със закриването на ТЕЦ-овете икономиката ще бъде изправена пред сериозно предизвикателство, което ще се отрази на социално-икономическия живот в засегнатите области. Закриването на централите и въгледобива ще постави въпроса за преструктуриране на областната икономика и в частност заетостта. Областните съвети за развитие са ключови страни за формулиране и обсъждане на конкретни политики и мерки, които да бъдат предвидени в териториалните планове за справедлив преход на засегнатите региони.  Своите мнения изложиха представители на публични институции на централно и местно ниво, организации на бизнеса и синдикати. Председателят на КРИБ-Хасково Стефан Димитров даде своите предложения. Едно от тях е създаване на водороден клъстер с лаборатории за използване на зелена енергия.

Областният координатор на КНСБ Веселин Тодоров коментира, че трябва ясно да се  дефинират начините за запазване на работните места на служителите след закриване на производствата в засегнатите области.

 

„Закриването на "Мини Марица-изток" ЕАД ще има най- голямо въздействие върху социалния ефект на обществото и свързаните бизнеси с тази индустрия. Част от решението на проблема е преориентирането на специалистите към сходни дейности и програми за преквалификация на работната ръка.“, каза заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов.

 

Около 1700 души от област Хасково са заети във въгледобивния комплекс и пътуват ежедневно, коментираха още участниците във виртуалната среща.