Огнище на инфлуенца А (грип) по птиците констатира БАБХ в землището на село Криво поле


Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъден обект в землището на село Криво поле, област Хасково констатира Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Инфекцията е установена в обект за отглеждане на кокошки носачки и е потвърдена от Националната референтна лаборатория по Инфлуенца и Нюкясълска болест по птиците към НДНИВМИ, град София. По отношение на огнището в с. Криво поле е издадена заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците.

В обекта са били отглеждани близо 40 хил. птици, като съмнението за заболяване сред тях е породено от повишена смъртност. Предстои евтаназиране по хуманен начин и обезвреждане на останалите заболели в животновъдния обект и контактни птици, под официален надзор и по начин, недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

Около птицефермата са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат населените места с. Криво поле, с. Корен и с. Момино и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат населените места - с. Елена, с. Книжовник, с. Малево, с. Манастир, с. Динево, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Подкрепа, с. Славяново, с. Болярски извор, с. Малък извор, с. Голям извор и с. Долно Ботево.

Извършва се епизоотично проучване, което да установи причината за навлизане на заболяването в обекта.

От БАБХ напомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

Това е петото огнище на заболяването в Република България от началото 2021 г.

В Европа за същия период са обявени над 890 огнища на Инфлуенца тип А при домашни птици.

За заболяването Инфлуенца тип А при птиците няма ваксина. Важно е също стопаните да спазват мерките за биосигурност в животновъдните обекти и при транспортирането на птиците извън тях.