Среща на автентичния фолклор "Заедно сме" в с.Малево, организирана от Областния управител на Хасково


Самодейците от НЧ“Заря-1903“ с.Малево представиха автентични песни, танци и обичаи в рамките на срещите „Заедно сме“. Инициативата е на Областния управител на Хасково Станислав Дечев в изпълнение на Комуникационната стратегия на Министерски съвет за Европейския съюз- приоритет “Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“. Гости на празника бяха заместник председателят на Общински съвет Хасково Динко Тенев, секретарят на най-голямото читалище в Хасково -„Заря 1858“ Хасково Александър Милушев. Домакини на празника бяха кметът на Малево Михаил Михаилов и читалищният секретар Веселин Арабаджиев.
„Читалището в Малево е едно от най-работещите в цялата област. Сигурен съм, че до голяма степен тази активност се дължи на съжителството на различните етноси, култури и традиции в селото, както и на стремежа Ви да запазите и покажете най-характерните си обичаи, песни, танци, даже и кулинарни рецепти. Затова избрах да си партнираме в проекта „Заедно сме“, защото знам, че тук в Малево, всички живеете заедно и се подкрепяте и в добро, и в лошо“, каза при срещата си с жителите на селото Областният управител Станислав Дечев.
Групата за автентичен фолклор представи част от репертоара си, а вдъхновителят й Веселин Арабаджиев изненада всички с представянето на талантливата солистка. Това е малката Емили Емилова. Тя пее в групата заедно с баба си и с останалите певици от Малево, а за големият й талант ще се говори много в бъдеще, казват певиците от Малево.
Проектът „Заедно сме“ в с.Малево продължи с кулинарна изложба на традиционни ястия от различните етноси в селото.