От 2 януари Областна администрация Хасково предоставя нова услуга – заверка- апостил.


Заявления за заверка на 10 документа постъпиха в първия работен ден от Новата година, което доказва, че новата услуга е изключително полезна за гражданите. Това  съобщи днес областният управител на Хасково Станислав Дечев. Той припомни, че до сега тази услуга се извършваше само в МВнР. Приетите промени за децентрализиране на извършването на заверки с апостил на документи, издавани от общинските администрации, облекчават гражданите, защото им спестяват ползването на посредник за услугата или пътуване до МВнР. Станислав Дечев подчерта, че апостил се издава само, за да удостовери истинността на актове от общинските администрации- например акт за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт и други. Документът може да бъде заявен лично от лицето, може да бъде поискан и от друго лице, както и от фирми- посредници ,които до сега са извършвали тази услуга във Външно министерство. Услугата се извършва не само за жители на нашата област, заверка апостил може да поиска всеки гражданин на България. За облекчение на гражданите, заявлението може да бъде изпратено и по пощата, с надлежно попълнени данни и с приложено платежно за платена такса по сметка на Областна администрация Хасково. Важно е гражданите да попълнят коректно данните в заявлението, включително телефон и адрес за обратна връзка, защото системата не допуска работа, без тази информация. Всичко необходимо за новата услуга е публикувано на сайта на Областна администрация Хасково.  „Това е поредната стъпка за облекчаване на административното обслужване на хората, която както знаете,  Правителство прие като своя основна политика и я изпълнява“, обобщи областният управител на Хасково Станислав Дечев.