Заместник областни управители


Приемен ден: Всяка последна сряда на месеца - 9.30 - 12.00 часа

Мартин Узунов е завършил бакалавърска степен „Бизнес администрация“ в Лондон. Магистър  по специалност „Международни икономически отношение“ в Университет за национално и световно стопанство. Преминал дипломатически курс за младши дипломати.
Работил в Дирекция “Управление на cобствеността” в Министерство на външните работи на Република България.
Съветник на министъра на отбраната в Министерство на Отбраната на Република България.
Работил в Делойт България и 12 години в частния сектор.
Владее английски и немски език.

 Телефон: +359 38 608 015

 

 

Виолета Желева е завършила специалност „Политология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, магистърска програма по „Политически мениджмънт“. Инженер по специалност „Текстилна техника и технологии“ в Технически университет- Габрово. Има професионална квалификация по програмите „Академия за социална политика“ с профил „Управленски умения“ и завършена програма за политически лидери към Институт за политика. Преминала е редица обучения: „Организационен мениджмънт“, „Подготовка и управление на проекти“, „Публични интереси и политики“.

С над 17-годишен стаж в частния сектор.

Общински съветник в Общински съвет-Димитровград, мандат 2011-2015 г.

Народен представител в 44-то Народно събрание. Член на социалната комисия и на комисията по вероизповеданията и правата на човека.

Семейна с едно дете.

 Телефон: +359 38 608 059