Showing 1 - 20 of 82
#Title
 
1За длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация на област Хасково.
2Списък недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
3Списък допуснати кандидати за длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
4Обява за конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Хасково
5КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
6Списък допуснати главен експерт АПОФУС
7Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
8Обява за конкурс - Главен експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково.
9Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
10СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
11СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ХАСКОВО
12Съобщение - Конкурсната процедура за длъжността „главен експерт“
13Обява Конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на област Хасково
14Списък недопуснати главен експерт АПОФУС
15Списък допуснати главен експерт АПОФУС
16Класиране директор АПОФУС
17Конкурс за главен експерт в дирекция АПОФУС
18Списък на допуснатите кандидати до защита на концепцията за стратегическо управление на дирекция АПОФУС
19Класиране в конкурса за длъжността Младши Експерт
20Списък на кандидатите които Са допуснати до конкурса - Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на област Хасково