Показване 1 - 20 от 21
#Заглавие
 
1ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
2ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
3Доклад за дейността на Областна администрация на област Хасково за 2023г.
4Изпълнение на задълженията по чл.12, ал. 5 от Закона за енергийна ефективност
5Изпълнение на задълженията по чл.23 от Закона за енергийна ефективност
6Отчет за изпълнение на целите през 2010, цели 2011
7Отчет за изпълнение на целите през 2011, цели 2012
8Отчет за изпълнение на целите през 2012, цели 2013
9Отчет за изпълнение на целите през 2013, цели 2014
10Отчет за изпълнение на целите през 2014, цели 2015
11Отчет за изпълнение на целите през 2015, цели 2016
12Отчет за изпълнение на целите през 2016, цели 2017
13Отчет за изпълнение на целите през 2017, цели 2018
14Отчет за изпълнение на целите през 2018, цели 2019
15Отчет за изпълнение на целите през 2019, цели 2020
16Отчет за изпълнение на целите през 2020, цели 2021
17Отчет за изпълнение на целите през 2021, цели 2022
18Отчет за изпълнение на целите през 2023г. и цели за 2024г.
19Отчет на Областния Управител на Област Хасково г-н Румен Данев за периода август 2009 - август 2010
20Отчет на областния управител на област Хасково инж. Минко Ангелов за периода май 2021 - декември 2021