Издаване на удостоверение по чл.82а от ЗДС, че имотът от отписан от актовите книги на имотите-държавна собственост