Издаване на заверени ксерокопия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “държавна собственост”


Правно основание: Чл. 77 от ЗДС
Срок: 7 дневен - съгласно чл. 57, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс.
Цена: Тарифа №14
Необходими документи:

  • Искане (свободен текст)
  • Формуляр за заплатена такса ( свали от тук )
  • Пълномощно от титуляра по собствеността